Non-verbal communication in human resource management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Non-verbal communication in human resource management
Překlad názvu:
Neverbální komunikace v řízení lidí
Autor práce:
Babkina, Nadezda
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šikýř, Martin
Osoba oponující práci:
Němec, Otakar
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Účelná neverbální komunikace, dorozumívání se pomocí řeči těla, je jedním ze základních předpokladů úspěšného výkonu práce manažera. Cílem bakalářské práce je analyzovat význam neverbální komunikace v řízení lidí a na příkladu manažerského stylu a neverbální komunikace dvou z nejúspěšnějších manažerů ve světě informačních a komunikačních technologií, Steva Jobse a Billa Gatese, formulovat základní doporučení pro účelnou neverbální komunikaci současných i budoucích manažerů. Bakalářská práce je zpracována s využitím odborné literatury a internetových zdrojů, zejména video záznamů z veřejných vystoupení Steva Jobse a Billa Gatese dostupných na youtube.com.
Klíčová slova:
Manažer; Řízení lidí; Neverbální komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2011
Datum podání práce:
9. 5. 2012
Datum obhajoby:
30.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33879_xbabn00.pdf [273,38 kB]
Oponentura:
26388_nemeco.pdf [326,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
33879_sikyrm.pdf [45,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33879/podrobnosti