Non-verbal communication in human resource management

Autor práce:
Babkina, Nadezda
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šikýř, Martin
Osoba oponující práci:
Němec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Non-verbal communication in human resource management
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Effective non-verbal communication, communication through body language, is one of the fundamental prerequisites for successful manager's performance. The main goal of this bachelor thesis is to analyze the importance of nonverbal communication in human resource management and, on the example of management style and nonverbal communication of two the most successful managers in the world of information and communication technologies, Steve Jobs and Bill Gates, to formulate basic recommendations for effective nonverbal communication of current and future managers. The bachelor thesis is worked out with the help of using specialized literature and internet resources, particularly video recordings of public performances of Steve Jobs and Bill Gates are available on youtube.com.
Klíčová slova:
Manager; Non-verbal communication; People management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2011

Datum podání práce:
9. 5. 2012

Datum obhajoby:
30.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33879_xbabn00.pdf [273,38 kB]

Oponentura:
26388_nemeco.pdf [326,18 kB]

Hodnocení vedoucího:
33879_sikyrm.pdf [45,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33879/podrobnosti