Pozice Francie ve středomoří a v severní Africe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pozice Francie ve středomoří a v severní Africe
Autor práce:
Lorková, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Nechvátal, Martin
Osoba oponující práci:
Novotná, Yvona
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je představit země Maghrebu a na základě historických souvislostí a současných událostí vyjasnit vazby a společné problémy mezi dvěma břehy Středozemního moře. Konkrétně se tak tato práce zabývá vztahy mezi Marokem, Alžírskem, Tuniskem, Mauretánií, Libyí, s jejich bývalou koloniální mocností, Francií. Přestože se Libye v mnohém od zemí Maghrebu odlišuje, nelze na ni v daném regionu nazírat izolovaně, a tak se jí i tato diplomová práce, se zdůrazněním daných rozdílů, zaobírá. Tato práce si rovněž klade za cíl definovat současnou zahraniční politiku Francie vůči jednotlivým zemím Magrebu a nastínit slabiny i silné stránky současné i budoucí spolupráce těchto zemí.
Klíčová slova:
Alžírsko; Maroko; Dekolonizace; Libye; Mauretánie; Tunisko; Francie; Kolonizace; Oblast Západní Sahary; Maghreb; Arabské jaro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 10. 2011
Datum podání práce:
21. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33838_xlora02.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
25881_sabacka.pdf [68,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
33838_nechvata.pdf [41,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33838/podrobnosti