The European debt crisis and its consequences in Slovakia and in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The European debt crisis and its consequences in Slovakia and in the Czech Republic
Autor práce:
Csanda, Gábor
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práca je zameraná na Európsku dlhovú krízu. Najprv sa zaoberá vývojom monetárnej integrácie na kontinente. Nasledovne detailne analyzuje dlhovú krízu, ako sa začala, čo ju spustilo, ako sa vyvíjala a v akej fáze sa momentálne nachádza. Identifikuje fundamentálne problémy, ktoré spôsobili túto krízu. V závere analyzuje dôsledky dlhovej krízy na Slovensku a v Českej republike. Práca obsahuje 73 strán, 25 tabuliek a 1 prílohu.
Klíčová slova:
Európska dlhová kríza; Euro kríza; Dôsledky dlhovej krízy; Dlhová kríza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
13.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34334_xcsag00.pdf [1,56 MB]
Oponentura:
26695_zamberp.pdf [15,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
34334_tauser.pdf [8,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34334/podrobnosti