Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Skrytá reklama a product placement v českých mediích

Autor práce: Růžičková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Osoba oponující práci: Filipová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Skrytá reklama a product placement v českých mediích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje skryté reklamě a hlavně product palcementu. Práce nás seznámí s pojmy skrytá reklama a product placement a jejich umístění v marketingové komunikaci. Teoretická část se zaměřuje na definice pojmů reklama, skrytá reklama, product placement a na právní předpisy. Práce se zabývá, analýzou a dopadem legalizace product placement v českých mediích po přijetí směrnice EP a Rady 2007/65/ES a v závěru zhodnocením, zda product placement zakázat či povolit v televizních pořadech.
Klíčová slova: Rada pro reklamu; Reklama; product placement; skrytá reklama; nekalá reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Skrytá reklama a product placement v českých mediích
Překlad názvu: Skrytá reklama a product placement v českých mediích.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor work pursues the hidden advertisment and mainly Product Placement. The work will make us acquainted with terms of hidden advertisment, product placement and it's positioning in the marketing communication. Theoretical part targets on definition of terminology like advertisement, hiden advertisement, product placement and legal regulations. The work deal with the analyses, the impact of the legalization of product placement in Czech media after receiving the direction of EP and Counsel 2007/65/ES and at the end it assess whether Product placement to ban or to allow in television programmes.
Klíčová slova: Advertising; Rada pro reklamu; product placement; hidden advertising; unfair advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 19.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35406_qruzs00.pdf [2,59 MB]
Oponentura27799_filipova.pdf [41,95 kB]
Hodnocení vedoucího35406_zeman.pdf [41,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35406/podrobnosti