Motivace návštěvníků památek regionálního a národního významu: komparace hradů Loket a Karlštejn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace návštěvníků památek regionálního a národního významu: komparace hradů Loket a Karlštejn
Autor práce:
Mazur, Artem
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Černá, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Jedním z důležitých aspektů kulturního dědictví je jeho propojení s vytvářením národní a regionální identity. Cílem práce je komparace motivace návštěvníků památek národního a regionálního významu, a to na základě výzkumu provedeného na hradě Loket a jeho porovnání s daty získanými z šetření na hradě Karlštejn. Komparace byla provedena ve čtyřech oblastech -- územní zdroje návštěvnosti, asociace a vnímané hodnoty, vyhledávání informací a rozhodování návštěvníků. Na základě analýzy jsou pak stanovena některá doporučení především v oblasti dalšího rozvoje produktu a služeb kulturních památek regionálního významu.
Klíčová slova:
identita; motivace; kulturní dědictví; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2011
Datum podání práce:
25. 6. 2012
Datum obhajoby:
19.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34632_xmaza01.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
27537_cernaj.pdf [323,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
34632_karlm.pdf [327,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34632/podrobnosti