Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.
Autor práce:
Svobodová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Špička, Jindřich
Osoba oponující práci:
Boukal, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou vhodnou k měření výkonnosti podniku, a tou je ekonomická přidaná hodnota (EVA). V teoretické části budou popsány dvě možnosti výpočtu, jedna z amerického prostředí vytvořena společností Stern Stewart & Company, druhá pro české podniky vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s manželi Neumaierovými. Tyto teoretické modely budou aplikovány v praktické části na existující českou firmu LUKROM, spol. s r.o. a cílem bude zjistit ekonomickou přidanou hodnotu v letech 2006 -- 2010. Následně budou u druhé metody zjištěny jednotlivé vlivy na vrcholový ukazatel pomocí pyramidových rozkladů v meziročních změnách. V závěru srovnám tuto firmu s odvětvím a zhodnotím její úspěšnost proti podnikům stejného zaměření pomocí benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA.
Klíčová slova:
ekonomická přidaná hodnota (EVA); INFA; hodnocení výkonnosti; LUKROM, spol. s r.o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 6. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33808_xsvol00.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
27276_boukal.pdf [57,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
33808_d003174.pdf [270,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33808/podrobnosti