Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace na krajské soudy v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace na krajské soudy v ČR
Autor práce:
Kohoutová, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dlouhý, Martin
Osoba oponující práci:
Šindelářová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tento příspěvek se zabývá otázkou efektivnosti krajských soudů v České republice. Jako metoda pro zjištění efektivnosti byla použita analýza obalu dat. Ta funguje na principu, kdy podle zvoleného typu modelu označí jednotku buď jako efektivní nebo neefektivní. V této práci byly konkrétně aplikovány jak modely orientované na vstupy (CCR -- konstantní výnosy z rozsahu i BCC -- variabilní výnosy z rozsahu), tak na výstupy (CCR i BCC). Podklady pro analýzu byly získány přímo z poboček jednotlivých soudů a z portálu Justice.cz. Na základě hodnocení pěti vstupů a jednoho výstupu byly identifikovány tři efektivní jednotky modelem CCR a čtyři efektivní jednotky modelem BCC. Zároveň byl zjištěn postup, jak by teoreticky bylo možné u zbývajících neefektivních jednotek modifikovat vstupy a výstup, aby se také staly jednotkami efektivními.
Klíčová slova:
produkční jednotka; efektivnost; DEA modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37617_xkoha00.pdf [1003,82 kB]
Oponentura:
27372_isin.pdf [174,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
37617_dlouhy.pdf [111,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37617/podrobnosti