A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making
Autor práce:
Jirousková, Nikola
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šindelářová, Irena
Osoba oponující práci:
Kořenář, Václav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V této bakalářské práci se řeší otázka, zda je dobré se pojistit jako mladý člověk, který za pojištění skoro nic nezaplatí nebo se o pojištění zajímat až ve chvíli, kdy jde člověk do důchodu a je ve věku, kdy všechny léčby trvají déle. Cílem této práce je zjistit, který pojistný produkt od společnosti CHARTIS EUROPE S.A. je nejvýhodnější pro mladou a pro starou osobu. Tento problém budu řešit v praktické části této práce za pomoci vícekriteriálního hodnocení variant.
Klíčová slova:
pojistné plnění; úrazové pojištění; vícekriteriální hodnocení variant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36327_xjirn00.pdf [304,95 kB]
Oponentura:
27306_korenar.pdf [116,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
36327_isin.pdf [174,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36327/podrobnosti