Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave
Autor práce:
Škroudová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Szabová, Lucia
Osoba oponující práci:
Doležalová, Antonie
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Zapojení do pracovního trhu by mělo být automatickou součástí života každého z nás. Za stejně samozřejmou součást života by měla většina žen považovat založení rodiny spojené s rodičovskou dovolenou. Má bakalářská práce bude věnována problematice zapojení žen na rodičovské dovolené do pracovního trhu. Kvalitativní analýzou budou posouzeny současné možnosti zapojení matek do pracovního prostředí a zejména identifikovány faktory neúspěšnosti zapojení žen na rodičovské dovolené zpět na trh práce. Pomocí analýzy bude zjištěno, zda je ovlivňována participace na trhu práce sociálním postavením dané ženy a rodiny nebo výší příjmu předchozího zaměstnání či věkem ženy, a také jaká je otevřenost vybraných zaměstnavatelů k zaměstnávání matek na rodičovské dovolené. Dále bude pozornost věnována terminologii pracovních trhů a zanalyzováno, jaké možnosti nabízí a umožňuje ženám na rodičovské dovolené český pracovní trh. Na závěr bude provedena komparace tohoto trhu s trhy vyspělých zemí.
Klíčová slova:
rodičovská dovolená; částečný pracovní úvazek; Trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2011
Datum podání práce:
24. 1. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33863_xskrk07.pdf [622,37 kB]
Oponentura:
24654_dolezala.pdf [350,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
33863_xszal03.pdf [278,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33863/podrobnosti