Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave

Autor práce: Škroudová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szabová, Lucia
Osoba oponující práci: Doležalová, Antonie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Participation on labour market should be automatic part of everyone's life. The same obvious part of everyone's life should be to start a family, which is connected with parent leave. My theses engages in problems of participation of mothers on parent leave on labour market. The current situation of women on parent leave will be analyse by qualitative analysis. The results of this analysis help to identify the factors, why mothers are unsuccessful in participation on labour market during parent leave. I would like to find out if participation on labour market is influenced by family social status or by amount of income from last employment or by age. The theses investigates if employers are opened to employ mothers on parent leave. The focus is also on terminology of labour market. It will be analyse which possibilities the mothers have on the czech labour market and this market will be compared with foreign developed labour markets.
Klíčová slova: Parent leave; Part time; Labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 24. 1. 2012
Datum obhajoby: 21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce33863_xskrk07.pdf [622,37 kB]
Oponentura24654_dolezala.pdf [350,92 kB]
Hodnocení vedoucího33863_xszal03.pdf [278,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33863/podrobnosti