Mezinárodní banky rozvojových zemí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní banky rozvojových zemí
Autor práce:
Nováková, Elena
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Marková, Jana
Osoba oponující práci:
Blahová, Naděžda
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o mezinárodních rozvojových bankách, konkrétně se zaměřuje na Meziamerickou rozvojovou banku, Africkou rozvojovou banku a Asijskou rozvojovou banku. V rámci každé z bank se práce věnuje proměnám organizace od založení do současnosti. Do činnosti bank se za dobu jejich působení promítlo množství změn v rámci světové ekonomiky. Mezinárodní rozvojové banky na ně dokázaly úspěšně reagovat a upevnit svou pozici na poli mezinárodních finančních institucí. Dnes jsou nejvýznamnějšími organizacemi podporujícími rozvoj v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku, v Africe a Asii, s výraznou asistencí rozvinutých zemí. První část charakteristik se zabývá vznikem, následují cíle banky, organizační struktura, základní kapitál a jiné zdroje, poskytované instrumenty, v poslední části jsou v obecné rovině popsány projekty a aktuální plány bank.
Klíčová slova:
Asijská rozvojová banka; Africká rozvojová banka; Meziamerická rozvojová banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2012
Datum podání práce:
11. 6. 2012
Datum obhajoby:
25.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37944_xnove28.pdf [519,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37944/podrobnosti