Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny

Autor práce: Sedliak, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci: Štěpánek, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje současnou marketingovou strategii České pojišťovny. Konkrétně se zaměřuje na změny, které proběhly během "Podzimní ofenzívy 2011". Postupně jsou popsány inovace pojistných produktů, marketingové komunikace a distribučního oddělení České pojišťovny. Pozornost je věnována i tvorbě cen pojištění. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé složky marketingového mixu a mar-keting služeb a pojišťovnictví.
Klíčová slova: "Podzimní ofenzíva 2011"; SWOT analýza; pojistné; pojistné produkty; služby; marketingový mix; distribuce; propagace; Česká pojišťovna; cena; produkt; pojišťovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny
Překlad názvu: Marketing mix in insurance industry and the analysis of current marketing strategy of Česká pojišťovna
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is analysing the current marketing strategy of Česká pojišťovna. In particular, it is focused on changes which were realised during the marketing campaign named "Podzimní ofenzíva 2011". There are described innovations of products of insurance, marketing communication and distribution department of Česká pojišťovna. The attention is also dedicated to the creation of insurance prices. In the theoretical part, there are characterised particular parts of marketing mix, service marketing and insurance mar-keting.
Klíčová slova: insurance products; product; marketing mix; SWOT analysis; insurance rate; "Podzimní ofenzíva 2011"; services; place; promotion; price; insurance; Česká pojišťovna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 25.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce35709_xsedt09.pdf [3,88 MB]
Oponentura27601_Štěpánek.pdf [32,57 kB]
Hodnocení vedoucího35709_danhel.pdf [26,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35709/podrobnosti