Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový mix v pojišťovnictví a analýza současné marketingové strategie České pojišťovny
Autor práce:
Sedliak, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje současnou marketingovou strategii České pojišťovny. Konkrétně se zaměřuje na změny, které proběhly během "Podzimní ofenzívy 2011". Postupně jsou popsány inovace pojistných produktů, marketingové komunikace a distribučního oddělení České pojišťovny. Pozornost je věnována i tvorbě cen pojištění. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé složky marketingového mixu a mar-keting služeb a pojišťovnictví.
Klíčová slova:
"Podzimní ofenzíva 2011"; SWOT analýza; pojistné; pojistné produkty; služby; marketingový mix; distribuce; propagace; Česká pojišťovna; cena; produkt; pojišťovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
25.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35709_xsedt09.pdf [3,88 MB]
Oponentura:
27601_Štěpánek.pdf [32,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
35709_danhel.pdf [26,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35709/podrobnosti