CDO jako druh sekuritizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CDO jako druh sekuritizace
Autor práce:
Bogun, Alona
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Dvořák, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Vymezení CDO jako samostatného druhu sekuritizace a porovanání se sekuritizaci tradiční. Vymezení základních parametrů (kreditní struktura, účel vytvoření, struktura tranší, podkladová aktiva), které charakterizují CDO a systematizace CDO dle uvedených parametrů. Vysvětlení specifik vybraných struktur (Cash Flow, Market Value, Syntetická CDO) a rizik s nimi spojených. Popis kolaterálu a specifik struktury Structured Finance CDO.
Klíčová slova:
investiční bankovnictví; řízení rizik; credit default swap; kreditní deriváty; ABS; Sekuritizace; CDO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 5. 2006
Datum podání práce:
24. 5. 2006
Datum obhajoby:
15.06.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3057_xboga01.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
640_dvorakp.pdf [37,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
3057_malek.pdf [23,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3057/podrobnosti