Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy
Autor práce:
Duřtová, Agáta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Šauer, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety z období 1940 -- 1945. Analyzuje kontext vzniku těchto dokumentů a dále zkoumá dekrety, které se dotkly německé (maďarské) menšiny a ovlivnily tak jejich životy. Zbývající prostor je vyhrazen pro porovnání česko-německých zahraničních vztahů a prezidentských dekretů, kde je zkoumán vliv dekretů na utváření zahraničních diplomatických vztahů mezi Českou republikou (resp. Československem) a Německem.
Klíčová slova:
česko-německé vztahy; Sudetoněmecké krajanské sdružení; Československo; dekrety prezidenta republiky; sudetští Němci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 1. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
27.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35526_xdura00.pdf [876,04 kB]
Oponentura:
25769_sauerj.pdf [43,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
35526_ves.pdf [44,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35526/podrobnosti