Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu

Autor práce: Magnusková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šulcová, Irena
Osoba oponující práci: Kouba, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem "Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu" popisuje problematiku státní památkové péče ve vztahu ke stavebním památkám. Teoretická část bakalářské práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně památkovému a stavebnímu zákonu, specifikům památkově chráněných staveb a možnostem financování jejich obnov a problematice chátrání památkových objektů. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na konkrétním příkladu rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech.
Klíčová slova: Pavilon v Havlíčkových sadech; Památkově chráněná stavba; Památkový zákon; Stavební zákon; Stavební úprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu
Překlad názvu: Construction modifications on heritage protected object including specific example
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor's thesis named "Construction modifications on heritage protected object including specific example" describes problematics of state heritage care in relation with architectual heritage. Theoretical part of the thesis is dedicated to legislation of Czech Republic, particulary on heritage and construction law, specifics of heritage protected buildings and possibilities of funding of their renovation and problematics of dilapidation of heritage objects. In practical part knowledge from theoretical part will be applied on specific example, the reconstruction of Pavilion in Havlíčkovy sady, Prague 2.
Klíčová slova: Pavilion in Havlíčkovy sady; Heritage protected building; Heritage law; Construction law; Construction modification

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 28.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35473_xmagl00.pdf [1,88 MB]
Oponentura27106_xkouv10.pdf [63,04 kB]
Hodnocení vedoucího35473_sulcovai.pdf [1,06 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35473/podrobnosti