Komparativní analýza regionálních disparit České a Slovenské republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparativní analýza regionálních disparit České a Slovenské republiky
Autor práce:
Malínková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Luštický, Martin
Osoba oponující práci:
Krbová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is concerned with regional disparities in The Czech and Slovak Republics. The theoretical part is therefore related to the definition of the region, regional policy and regional disparities. Implied are different concepts, classification, and the methods of measurement and evaluation of regional disparities. In the practical part of this thesis, regions of the Czech and Slovak Republics are evaluated from the ecomical point of view using Bennet method. Finally there is comparison of selected regions between the two countries.
Klíčová slova:
Regional disparities; Regional policy; Region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2011
Datum podání práce:
29. 6. 2012
Datum obhajoby:
17.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36353_xmalm70.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
28088_krbova.pdf [84,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
36353_xlusm04.pdf [154,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36353/podrobnosti