Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011
Autor práce:
Bogumská, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Květoň, Viktor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce "Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika -- Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011" se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce a jejího vývoje ve vybraném euroregionu. V analytické části je obsažena komparace zapojení Euroregionu Silesia do přeshraniční spolupráce v jednotlivých programovacích obdobích, resp. v předvstupním období 1999-2003, prvním zkráceném období 2004-2006 a polovině programovacího období 2007-2013, a to podle počtu realizovaných projektů, jejich velikosti a subjektů, které dané projekty realizovaly.
Klíčová slova:
euroregion; přeshraniční region; Přeshraniční spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2012
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36038_xboge00.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
28640_kvev01.pdf [74,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
36038_pelucham.pdf [345,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36038/podrobnosti