Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví
Autor práce:
Šrámková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tesařová, Monika
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy a účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS. Zvláštní kapitola je věnována přechodu z české účetní legislativy na IAS/IFRS a jejich první aplikaci.
Klíčová slova:
účetní výkazy; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Mezinárodní účetní standardy; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 6. 2007
Datum podání práce:
13. 6. 2007
Datum obhajoby:
14.02.2005

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6170_xsraj09.pdf [2,24 MB]
Hodnocení vedoucího:
6170_randakm.pdf [83,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6170/podrobnosti