Public Private Partnerships in Health Care: European PPP models and factors influencing the positive outcome of such ventures

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Public Private Partnerships in Health Care: European PPP models and factors influencing the positive outcome of such ventures
Překlad názvu:
Public Private Partnerships ve zdravotnictví: Evropské PPP modely a faktory ovlivňující pozitivní výsledky těchto podniků
Autor práce:
Siroky, Joseph Yan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Wright, Stephen
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Řada evropských zemí se obracejí na soukromé financování veřejných nemocnic a jiných zdravotnických infrastruktur. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou určeny aby propojily účinnost soukromého sektoru, a zajistili přenos odpovídajícího rizika mezi nemocničními subjekty, majiteli infrastruktur a dalšími partnery a zajistili optimální celoživotní správu aktiv. Tento dokument popisuje různé faktory, které ovlivňují významně výsledky evropských PPP, rozsah různých modelů PPP a zkušenosti v poskytování nové infrastruktury a stimulovat inovace a zvýšení kvality. Nakonec dospívá k závěrům, a to prostřednictvím nedávných případových studií, na faktory, které mají významný vliv na formování PPP modelu a politiky. Použité metody byly rozsáhlé literární rešerše a analýzy, dále analýzy případových studií z Pembury nemocnice, Braga nemocnice, Berlín Buch nemocnice a De La Ribera nemocnice.Výsledek této studie vychází z pojmu "vázáni" ("Bundling") služeb a dochází k závěru, že toto může být viděno jako způsob, jak poskytovat vhodnější rozdělení rizik, která vytváří podmínky pro účinné a efektivní chování soukromého sektoru.
Klíčová slova:
PPP; zdravotnictví; Evropa; Public Private Partnerships

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 1. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
18.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35594_xsirj12.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
28165_Wright.pdf [33,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
35594_sterbovl.pdf [14,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35594/podrobnosti