Autobusová doprava v Praze a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Autobusová doprava v Praze a okolí
Autor práce:
Buzková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá autobusovou dopravou na území hl. m. Prahy a jejího blízkého okolí, v rámci Středočeského kraje. Porovnává systém Pražské integrované dopravy a systém Středočeské integrované dopravy a zabývá se otázkou, zda je provozování dvou neprovázaných integrovaných dopravních systémů na stejné trase efektivní a zda je autobusová doprava na vybrané relaci Praha -- Neratovice dostatečně využívána. Průzkum vytíženosti jednotlivých linek je doplněn informacemi o dopravcích, kteří provozují autobusové linky na daných relacích, a jejich vozovém parku. Cílem práce je zhodnocení současné situace, poukázání na rozdíly mezi jednotlivými systémy a návrh alternativních řešení.
Klíčová slova:
SID; PID; městská hromadná doprava, ; integrované dopravní systémy; Autobusová doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2011
Datum podání práce:
31. 10. 2012
Datum obhajoby:
21.11.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34967_xbuzj03.pdf [2,49 MB]
Oponentura:
28777_mervart.pdf [158,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
34967_zeleny.pdf [268,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34967/podrobnosti