The Introduction of the Euro and Inflation: Cross-country Differences in Perceived Inflation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Introduction of the Euro and Inflation: Cross-country Differences in Perceived Inflation
Autor práce:
Svobodová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Niu, Linlin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
n/a
Klíčová slova:
European Union; Perceived Inflation; Euro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2012
Datum podání práce:
20. 12. 2012
Datum obhajoby:
07.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38052/podrobnosti