Process analysis of department of management and real estate management of supermarket company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Process analysis of department of management and real estate management of supermarket company
Autor práce:
Vozáb, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci:
Bürger, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá realizací procesní analýzy oddělení řízení a správy nemovitostí obchodního řetězce. Cílem diplomové práce je v praktické části, prostřednictvím procesní analýzy, provedení zmapování procesů v grafické podobě business process diagramů současně s uvedením popisu těchto procesů, vyhodnocením současného stavu popisu procesů, identifikace případných nekonzistencí a doporučení úprav stávajících dokumentů. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy procesní řízení, proces, procesní analýza a postup procesního mapování. Jsou zde také popsány a zhodnoceny základní metody a standardy pro modelování procesů.
Klíčová slova:
Standardy pro modelování procesů; Metodiky procesního modelování; Procesní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2012
Datum podání práce:
31. 1. 2013
Datum obhajoby:
28.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31692_xvozv02.pdf [3,67 MB]
Oponentura:
28882_Bürger.pdf [435,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
31692_oskv01.pdf [619,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31692/podrobnosti