CRM ve strategii mezinárodní firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CRM ve strategii mezinárodní firmy
Autor práce:
Bártová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje zhodnocení významu CRM (Customer relationship managementu) ve strategii velké, mezinárodně působící společnosti a zabývá se i posouzením možných překážek, ale i výhod, které provázejí implementaci CRM principů do stávajících podnikových procesů. Analytická část práce vychází z odlišných definicí pojmu CRM a věnuje se i dílčím aspektům CRM problematiky a jeho vztahu k marketingovým a obchodním procesům v rámci firmy. Praktická část zkoumá situaci ve společnosti Škoda Auto, která započala implementaci CRM v mezinárodním rozsahu.
Klíčová slova:
strategie; CRM (Customer relationship management); implementace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2011
Datum podání práce:
1. 2. 2013
Datum obhajoby:
28.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31580_xbarp39.pdf [3,37 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
29515_zeman.pdf [43,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
31580_filipova.pdf [42,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31580/podrobnosti