Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řízení multikulturního týmu ve společnosti DHL Information Services (Europe) s.r.o.

Autor práce: Satrapa, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Chylíková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení multikulturního týmu ve společnosti DHL Information Services (Europe) s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je stanovit zlepšení řízení multikulturních týmů v rámci oddělení "Service Desk" společnosti DHL Information Services (Europe) s. r. o. Doporučení je stanoveno na základě analýzy práce manažera multikulturních týmů, zjištěných konkrétních specifik jednotlivých týmů a konfrontace zjištění s teoretickými modely řízení multikulturních týmů. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako jsou tým, vývojová stádia týmu, způsoby řízení týmu, týmová komunikace. Praktická část práce se zaměřuje na ověřování stanovených hypotéz pomocí řízených rozhovorů s manažerkou oddělení "Service Desk" a jednotlivými týmovými vedoucími.
Klíčová slova: vývoj týmu; řízení multikulturního týmu; týmová spolupráce; multikulturní tým; role v týmu; tým; komunikace v týmu; komunikační nástroje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení multikulturního týmu ve společnosti DHL Information Services (Europe) s.r.o.
Překlad názvu: Multicultural team management in DHL Information Services (Europe) s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the master thesis is to determine possibilities of improving of management of multicultural teams in the Service Desk department in DHL Information Services (Europe) s. r. o. The teoretical part of the thesis involves concepts of team, team development, team management practices and team communication. The practical part of the thesis focuses on verification of hypotheses through structured interviews with manager of multicultural teams in the department of Service Desk and with particular team leaders.
Klíčová slova: team cooperation; tools of communication; team development; team communication; multicultural team; team; multicultural team management; team roles

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 12. 2012
Datum obhajoby: 29.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33970_xsatt03.pdf [1,40 MB]
Oponentura29295_chylik.pdf [42,38 kB]
Hodnocení vedoucího33970_krez01.pdf [43,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33970/podrobnosti