Behavior of certain EU member states in debt crisis (application of game theory)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Behavior of certain EU member states in debt crisis (application of game theory)
Překlad názvu:
Chování vybraných členských států EU v rámci dluhové krize (aplikace teorie her)
Autor práce:
Novotný, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Sršeň, Radim
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce používá teorii her k vysvětlení chování vybraných států v dluhové krizi. Cílem práce je zjistit, zda státy používají strategie vedoucí k dosažení rovnováhy, tedy zda maximalizují svůj očekávaný užitek. Teoretická část je založena na opakovaných a bayesovských hrách. Práce popisuje vývoj dluhové krize a nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Na základě dostupných faktů konstruuje herní model dluhové krize v eurozóně a podrobněji analyzuje herní pozici Německa, Francie, Itálie, Španělska a Řecka. Herní model pak aplikuje na konkrétní konfliktní situace jako je vztah mezi Německem a Francií, vyjednávání o prvním záchranném balíčku pro Řecko nebo vyjednávání o záchraně španělských bank. Z aplikace teorie her vyplývá, že státy se v horizontu jednotek let chovají racionálně a volí rovnovážné strategie. U delšího období (dvě a více volebních období) může být ekonomická rovnováha narušena principem fungování zastupitelské demokracie - délkou volebního období a informační asymetrií mezi politiky a voliči. Avšak náklady na odstranění takové asymetrie by byly mnohem vyšší, než náklady vniklé z dluhové krize, takže i včetně nákladů dluhové krize jsou státy dlouhodobě v rovnováze.
Klíčová slova:
řecká krize; vězňovo dilema; eurozóna; teorie her; evropská dluhová krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 5. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2012
Datum obhajoby:
30.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37779_xnovm102.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
29647_srsenr.pdf [42,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
37779_dubskyz.pdf [43,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37779/podrobnosti