Strategie vybrané české firmy při vstupu na zahraniční trhy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie vybrané české firmy při vstupu na zahraniční trhy
Autor práce:
Míček, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Zemanová, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce analyzuje vstup malé české společnosti na zahraniční trhy. Popisuje vliv globalizace a internacionalizace na mezinárodní obchod a důvody pro zapojení firem do mezinárodní dělby práce. Obsahuje zásady a kroky k vytvoření mezinárodniho marketingoveho plánu a exportní strategie. Práce také analyzuje postavení společnosti na trhu a zahrnuje její SWOT analýzu. V závěru jsou firmě doporučeny některé konkurenční strategie v mezinárodním podnikání.
Klíčová slova:
obchodní operace; marketingová strategie; mezinárodní marketing; mezinárodní obchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2007
Datum podání práce:
19. 6. 2007
Datum obhajoby:
28.08.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6225_xmicm20.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
3407_Zemanová.pdf [20,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
6225_sato.pdf [22,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6225/podrobnosti