Neuromarketing: Conceptualization of neuromarketing usage in marketing process

Autor práce: Janečková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Karlíček, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Neuromarketing: Conceptualization of neuromarketing usage in marketing process
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Neuroscience is a new scientific discipline studying people's nervous system and brain, and among other things discovering how they decide and what motivates them. One of the branches of this study is neuromarketing which becomes to be increasingly used as a marketing research methodology which claims to reveal what people really think not only what they declare. There are still many question marks concerning this method, and, particularly in the Czech market where there is generally little notion about it, neither clients nor advertising agencies are sure whether and how to use it throughout their marketing and communication process. This thesis sets its goal in trying to shed a light on the problematic and provide a deeper analysis of the methodology and its presence on the Czech market. Via primary and secondary research, and description of several case studies and conducted interviews, it intends to conceptualize the application of neuromarketing in marketing and thus help with a decision about when and how it may be worth to think of using it in practice.
Klíčová slova: advertising; marketing research; marketing process; brain; neuroscience; neuromarketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 30.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33870_xjank42.pdf [1,98 MB]
Oponentura29605_karlm.pdf [372,87 kB]
Hodnocení vedoucího33870_kralp.pdf [50,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33870/podrobnosti