Design processes for electronic books

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Design processes for electronic books
Překlad názvu:
Návrh procesů pro elektronické knihy
Autor práce:
Brunát, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Říhová, Zora
Osoba oponující práci:
Drongová, Kateřina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů se zaměřením na jejich návrh, konkrétně o procesy v oblasti vydávání elektronických knih. Cílem práce je aplikace metodiky modelování na vybrané podnikové procesy v nakladatelství Grada Publishing, a.s. Teoretická část je zaměřena na popis procesů, procesní řízení, optimalizace a standardy pro modelování podnikových procesů. V praktické části jsou pomocí metodiky EPC navrženy procesy v oblasti vydávání elektronických knih. Každý jednotlivý proces je následně popsán a v případě nutnosti obohacen o doplňující informace. V práci byla provedena optimalizace důležitého procesu, který bude zavádět většina nakladatelů elektronických knih.
Klíčová slova:
Proces; Procesní modelování; Reengineering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2012
Datum obhajoby:
04.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40054_xbrut03.pdf [3,70 MB]
Oponentura:
28898_Drongová.pdf [465,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
40054_rihova.pdf [127,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40054/podrobnosti