Nové formy rozvojové spolupráce: Případová studie české rozvojové spolupráce v Etiopii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové formy rozvojové spolupráce: Případová studie české rozvojové spolupráce v Etiopii
Autor práce:
Stiborová, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Knotková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnými trendy rozvojové spolupráce. Definuje, co se v současné době rozumí pod pojmem nové formy rozvojové spolupráce. Cílem práce je zjištění, zda Česká republika využívá dostatečně těchto nových forem rozvojové spolupráce. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím analýzy zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na příkladu Etiopie, jedné z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
Klíčová slova:
Formy rozvojové spolupráce; Etiopie; Zahraniční rozvojová spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 10. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
04.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34000_xstia05.pdf [1,69 MB]
Oponentura:
29836_knotkova.pdf [42,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
34000_volenec.pdf [41,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34000/podrobnosti