Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Framework Nette

Autor práce: Tölg, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Lukáš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Framework Nette
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se věnuje zajímavému českému PHP frameworku Nette. První část seznámí čtenáře s obecnými pojmy, návrhovými vzory použitými v Nette a popíše základní vlastnosti frameworku. Cílem druhé části, tentokrát praktické, je demonstrace frameworku při psaní reálné webové aplikace. Práce není výukovým materiálem, ale pomáhá osvětlit základní výhody frameworku a případnému zájemci tak nabízí detailnější pohled v ucelené formě.
Klíčová slova: PHP; MVC; Framework; Nette; webová aplikace; návrhové vzory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Framework Nette
Překlad názvu: Nette framework
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with an interesting Czech PHP framework called Nette. The first part of the thesis introduces the reader to general ideas, design patterns used in Nette and also describes the main properties of the framework. Goal of the second part is focused on real-life application demonstration of the framework while developing a web application. This thesis is not an instructional material, but helps to explain the main advantages of the framework and can thus offer a more detailed description in a comprehensive form to a prospective interested person.
Klíčová slova: Nette; design patterns; Framework; MVC; web application; PHP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2012
Datum podání práce: 19. 12. 2012
Datum obhajoby: 06.02.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39277_xtolj00.pdf [782,05 kB]
Oponentura29136_Lukáš.pdf [181,83 kB]
Hodnocení vedoucího39277_pavjar.pdf [179,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39277/podrobnosti