Framework Nette

Název práce: Framework Nette
Autor(ka) práce: Tölg, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje zajímavému českému PHP frameworku Nette. První část seznámí čtenáře s obecnými pojmy, návrhovými vzory použitými v Nette a popíše základní vlastnosti frameworku. Cílem druhé části, tentokrát praktické, je demonstrace frameworku při psaní reálné webové aplikace. Práce není výukovým materiálem, ale pomáhá osvětlit základní výhody frameworku a případnému zájemci tak nabízí detailnější pohled v ucelené formě.
Klíčová slova: PHP; MVC; Framework; Nette; webová aplikace; návrhové vzory
Název práce: Nette framework
Autor(ka) práce: Tölg, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with an interesting Czech PHP framework called Nette. The first part of the thesis introduces the reader to general ideas, design patterns used in Nette and also describes the main properties of the framework. Goal of the second part is focused on real-life application demonstration of the framework while developing a web application. This thesis is not an instructional material, but helps to explain the main advantages of the framework and can thus offer a more detailed description in a comprehensive form to a prospective interested person.
Klíčová slova: Nette; design patterns; Framework; MVC; web application; PHP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2012
Datum podání práce: 19. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: