Nette framework

Thesis title: Framework Nette
Author: Tölg, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se věnuje zajímavému českému PHP frameworku Nette. První část seznámí čtenáře s obecnými pojmy, návrhovými vzory použitými v Nette a popíše základní vlastnosti frameworku. Cílem druhé části, tentokrát praktické, je demonstrace frameworku při psaní reálné webové aplikace. Práce není výukovým materiálem, ale pomáhá osvětlit základní výhody frameworku a případnému zájemci tak nabízí detailnější pohled v ucelené formě.
Keywords: PHP; MVC; Framework; Nette; webová aplikace; návrhové vzory
Thesis title: Nette framework
Author: Tölg, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with an interesting Czech PHP framework called Nette. The first part of the thesis introduces the reader to general ideas, design patterns used in Nette and also describes the main properties of the framework. Goal of the second part is focused on real-life application demonstration of the framework while developing a web application. This thesis is not an instructional material, but helps to explain the main advantages of the framework and can thus offer a more detailed description in a comprehensive form to a prospective interested person.
Keywords: Nette; design patterns; Framework; MVC; web application; PHP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2012
Date of submission: 19. 12. 2012
Date of defense: 6. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39277/podrobnosti

Files for download

    Last update: