Projektový management a jeho role v mezikulturních firemních vztazích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový management a jeho role v mezikulturních firemních vztazích
Autor práce:
Oprchalová, Kristína
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Chlumský, René
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o firemních procesech osvětlených na příkladu firmy BMW s mezinárodní aplikací. Jde o popsání jednotlivých částí projektového managementu a praktických dopadů různého okolí firmy na vnitropodnikové systémy. Zahrnuje strukturální přeměnu automobilového průmyslu a trendy tohoto odvětví na světových trzích Japonska, USA, Evropy a Číny.
Klíčová slova:
průmysl; automobilový; mezikulturní; management; projekt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2007
Datum podání práce:
26. 6. 2007
Datum obhajoby:
12.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6277_xoprk01.pdf [2,92 MB]
Oponentura:
3455_Chlumský.pdf [22,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
6277_tauser.pdf [22,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6277/podrobnosti