Exchange Rate Predictions

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange Rate Predictions
Autor práce:
Yablonskyy, Karen
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je prozkoumat podstatu a možnosti využití různých technik předvídání vývoje měnového kurzu v praxi. Na základě výchozí teoretické expozice jsou v praktické části práce zvoleny vybrané fundamentální a technické přístupy k formulaci vlastní predikce na příkladu měnového páru EUR/USD. Práce vychází ze studia teoretických pramenů, rozboru praktických aspektů i vlastních zkušeností autora v oblasti obchodování na měnovém trhu.
Klíčová slova:
Svíčkové grafy; Fundamentální analýza; Technická analýzy; Predikce měnového kurzu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
28.03.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39859_xyabk01.pdf [1,45 MB]
Veřejná příloha:
7897_xyabk01.pdf [648,81 kB]
Oponentura:
30157_xcajr01.pdf [62,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
39859_tauser.pdf [8,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39859/podrobnosti