Vliv kulturních odlišností a specifik na marketingovou strategii firmy McDonald's - srovnání ČR a USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv kulturních odlišností a specifik na marketingovou strategii firmy McDonald's - srovnání ČR a USA
Autor práce:
Plesníková, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Neuwirthová, Magda
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodními a kulturními zvyklostmi Spojených států amerických a České republiky. Práce si klade za cíl přiblížit rozdílnosti v mentalitě jednotlivých národů pomocí Hofstedeho kulturních dimenzí a následně znázornit tyto rozdílnosti v realizaci marketingové a obchodní strategii firmy McDonald's. Práci uzavírají ukázky z marketingové a obchodní kampaně této firmy, která proběhla na území obou zemí.
Klíčová slova:
Česká republika; Spojené státy americké; marketingová strategie; McDonald's ; Hofstedeho kulturní dimenze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 6. 2012
Datum podání práce:
3. 5. 2013
Datum obhajoby:
20.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37942_xplet03.pdf [2,22 MB]
Oponentura:
31136_xneum900.pdf [45,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
37942_lhom01.pdf [42,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37942/podrobnosti