Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS
Autor práce:
Stejskalová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Míková, Marie
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aim is to describe the sameness and difference on the income statement that occurs between the Czech accounting legislation and IFRS. It deals with the structure income statement and description of each part of the statement. In the first part there is information about the financial statements. Second and third part deals with the income statement according to IFRS and CAS. In the fourth part is the summary the previous two parts. This part sets out the main differences. The final part is devoted to the company Czech Railways, comparison its income statement according to IFRS and CAS.
Klíčová slova:
income statement; The Czech accounting regulations; International Financial Reporting Standards; profit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 11. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
27.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40407_xstel43.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
30466_roubicko.pdf [50,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
40407_mikova.pdf [35,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40407/podrobnosti