Popište a porovnejte nástroje Maven a Gradle

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Popište a porovnejte nástroje Maven a Gradle
Autor práce:
Tvrdíková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Oraný, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza schopností systémů Maven a Gradle a jejich vzájemné porovnání. V průběhu analýzy vznikly uživatelské příručky v českém jazyce k oběma nástrojům. K dosažení stanovených cílů je využita práce se zdroji, a to konkrétně vydaných uživatel-ských příruček nebo knih v anglickém jazyce. Uživatelské příručky popisují základy sys-témů, řízení závislostí, testování a multiprojektové buildy. Porovnání je vytvořeno zejména na základě uživatelských příruček a osobní zkušenosti autorky. Praktická část práce obsa-huje soubory pro build aplikace v systému Maven i Gradle.
Klíčová slova:
Maven; buildovací nástroj; Java; Gradle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2012
Datum podání práce:
2. 5. 2013
Datum obhajoby:
03.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39774_xtvrl05.pdf [1,63 MB]
Veřejná příloha:
8124_xtvrl05.rar [42,10 MB]
Oponentura:
30598_Oraný.pdf [137,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
39774_pecinovr.pdf [124,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39774/podrobnosti