Pracovní doba

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pracovní doba
Autor práce:
Ovesná, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Soušková, Milena
Osoba oponující práci:
Spirit, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pracovní doba a pojmy s ní související jsou neustále velmi aktuálním tématem, neboť se v průběhu života dotýkají každého z nás. Rozvržená pracovní doba určuje zaměstnavateli i zaměstnanci konkrétní časové úseky, ve kterých bude realizován výkon práce na základě pracovněprávního vztahu, který spolu sjednali. Obě strany tohoto smluvní vztahu mají přitom zájem o to, aby co nejlépe vyhovoval jejich specifickým potřebám. Cílem této práce je provést výklad právní úpravy týkající se pracovní doby a institutů s ní související a také provést její aplikaci do praxe.
Klíčová slova:
doba odpočinku; zákoník práce; pracovní doba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37959_xovem03.pdf [534,89 kB]
Oponentura:
31842_spirit.pdf [40,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
37959_souskova.pdf [41,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37959/podrobnosti