Smart power v zahraničnej politike Brazílie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Smart power v zahraničnej politike Brazílie
Autor práce:
Chovanová, Ľubica
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Peterková, Jana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
In my thesis I have been working theory bases of smart power, while trying to apply this theory to the foreign policy of Brazil. Theoretical and practical part of the thesis is based on three pillars: soft power, economic power and military might. The paper attempts to answer the question: What are the sources of brazilian power? Wha instruments are these sources turned to? How effectively can Brazil persuade another international actor about its interests or does it rely on coercive power? In trying to answer these questions, I focused mainly on the identification of the most important foreign policy actions in Brazil, which define its current position on the international scene. The application of smart power theory on Brazil's foreign policy is performed through the analysis of the Brazilian operations in peacekeeping mission in Haiti since 2004. The situation in Haiti is an unprecedented challenge for Brazil, under which it can draw on soft power, economic power and military resources.
Klíčová slova:
smart power; Brazil; foreign policy analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2012
Datum podání práce:
6. 5. 2013
Datum obhajoby:
11.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35934_xchol05.pdf [2,64 MB]
Oponentura:
24853_peter.pdf [64,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
35934_drulakr.pdf [65,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35934/podrobnosti