TailorMySuit start-up case: Is there a potential for online business with custom tailored formal menswear?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
TailorMySuit start-up case: Is there a potential for online business with custom tailored formal menswear?
Autor práce:
Čahojová, Kristína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Jong, Vincent
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce analyzuje, popisuje a posuzuje potenciál start-upu TailorMySuit. Úvod vymezuje cíle a popisuje strukturu práce. Teoretická část vysvětleju použité modely pro hodnocení podnikatelských projektů a také představuje základy internetového podnikání, jeho reálie a základní pojmy. Zároveň seznamuje čtenáře s obchodem s pánskou módou a vysvětluje důležité aspekty mezinárodního podnikání a managementu. V praktické části jsou použita skutečná data analyzované společnosti a trhu, na kterém působí. Analýza se věnuje všem interním a externím faktorům, které ovlivňují činnost firmy. Na základě teoretických konceptů je tak kriticky zhodnocena firma, její okolí, trh a koncoví zákazníci. Práce končí zhodnocením potencionálního vývoje firmy a udává možné scénáře za různých situací na trhu. Zároveň sumarizuje možnosti zlepšení v jednotlivých procesech.
Klíčová slova:
online marketing; e-commerce; podnikatelský plan; start-up; produkt na míru; móda; business canvas; podnikaní online; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2013
Datum podání práce:
20. 8. 2013
Datum obhajoby:
16.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42646_xcahk00.pdf [1,91 MB]
Oponentura:
34261_Jong.pdf [17,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
42646_lukesm.pdf [43,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42646/podrobnosti