Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí
Autor práce:
Svoboda, Michal
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka; Steidlová, Jaromíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce analyzuje přínos účetní reformy veřejných financí pro zvýšení relevance, využitelnosti a dostupnosti ekonomických dat ve veřejném sektoru ČR, zejména v případě obcí. Identifikuje také některá rizika účetní reformou vyvolaná a navrhuje způsob jejich odstranění. Shrnuje nezbytnost existence veřejného sektoru, identifikuje uživatele jeho ekonomických informací. Velmi podrobně popisuje samotnou účetní reformu veřejných financí. Konstruuje také ukazatel finančního zdraví obcí coby srozumitelný nástroj pro účely efektivního rozhodování jejich občanů -- daňových poplatníků a aplikuje jej na 6 201 obcí ČR k 31. 12. 2012.
Klíčová slova:
Finanční zdraví; Obce; Vybrané účetní jednotky; Účetní reforma; Veřejný sektor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2008
Datum podání práce:
30. 8. 2013
Datum obhajoby:
11.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21449_xsvom33.pdf [2,52 MB]
Veřejná příloha:
8821_xsvom33.pdf [45,85 kB]
Veřejná příloha:
8822_xsvom33.pdf [21,92 kB]
Veřejná příloha:
8823_xsvom33.pdf [99,86 kB]
Veřejná příloha:
8824_xsvom33.pdf [184,72 kB]
Veřejná příloha:
8825_xsvom33.pdf [132,61 kB]
Veřejná příloha:
8826_xsvom33.pdf [1021,06 kB]
Veřejná příloha:
8827_xsvom33.pdf [36,16 kB]
Oponentura:
33656_stepnov.pdf [93,02 kB]
Oponentura:
33657_Steidlová.pdf [2,35 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21449/podrobnosti