An Empirical Analysis of Trade Effects of the European Monetary Union

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
An Empirical Analysis of Trade Effects of the European Monetary Union
Autor práce:
Šedivá, Radka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This master dissertation deals with broadly discussed topic -- are there really some trade enhancing effects for countries that have adopted the euro? This thesis provides an estimate of the effect of the European Monetary Union on trade, taking into account panel data of 37 economies during sample period 1995 -- 2012. The sample consists of 27 European Union members and 10 non-EU OECD countries. After applying gravity model of trade and controlling for gravity-model-specific influences, the effect of the euro on trade obtained from the results of the estimation is positive and statistically significant 9 per cent.
Klíčová slova:
vliv eura na obchod; Evropská monetární unie; gravity model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 9. 2013
Datum obhajoby:
22.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43601_xsedr00.pdf [342,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43601/podrobnosti