Hledat
Pokročilé hledání

How can co-creation change the FMCG marketing

Autor práce: Froněk, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Willems, Peter
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Froněk, Filip
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra mezinárodního obchodu [cs]
Department of International Trade [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda How can co-creation change the FMCG marketing [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Jak může spolutvorba změnit FMCG marketing [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Virality; Co-creation; eYeka; FMCG marketing; Fa [en]
Virálnost; FMCG marketing; Spolutvorba; eYeka; Fa; Co-creation [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
This thesis analyzes co-creation, a modern trend in marketing, and guides companies how to use co-creation to increase efficiency of their marketing practices. Co-creation is placed in the framework of digitalization, which is current megatrend in marketing influencing the traditional marketing methods. After deep analysis of current trends in marketing with focus on digitalization, the thesis emphases co-creation, describes the process of co-creation and applies it to an example of co-creation project of the brand Fa. It presents that co-creation project needs to be well planned and well executed as it can otherwise lead into brand dilution or the results would be different from company's objectives. In the end of the thesis, recommendations are deduced based on the concluded survey showing the further steps in Fa co-creation project as well as co-creation in general. [en]
Tato diplomová práce analyzuje spolutvorbu, moderní trend v marketingu, a provádí společnosti tím, jak použít spolutvorbu na zvýšení efektivity svých marketingových praktik. Spolutvorba je uvedena v rámce digitalizace, což je současný megatrend v marketingu ovlivňující tradiční marketingové metody. Po hlubší analýze současných trendů v marketingu se zaměřením na digitalizaci se práce zabývá spolutvorbou, popisuje její proces a aplikuje ho na příkladu spolutvořícího projektu značky Fa. To ukazuje, že spolutvořící projekty potřebují být velmi dobře plánovány a zrealizovány tak, aby nedocházelo k rozptylu značky a aby výsledky nebyly jiné než firemní cíle. Na konci této práce jsou doporučení odvozené z provedeného výzkumu, které ukazují na další kroky v spolutvořícím projektu značky Fa, a stejně tak v spolutvorbě jako takové. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Lhotáková, Markéta
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Willems, Peter
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:11.10.2013
Datum poslední editace záznamu:11.02.2014 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 07.02.2014
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce44792_xfrof00.pdf [ 2,18 MB ]
Oponentura35395_Willems.pdf [ 78,38 kB ]
Hodnocení vedoucího44792_lhom01.pdf [ 328,71 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/44792/podrobnosti