Finančná analýza spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančná analýza spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Autor práce:
Čulák, Peter
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The final thesis deals with financial analysis of the company Telefónica O2 Czech republic a.s. for the period from 2003 to 2012. The aim of this thesis is to use the tools of financial analysis to evaluate economic performance. The theoretical part describes general importance, sources of information and indicators which can be used to assess the overall financial situation. The practical part is aimed on the calculation of ratios, their interpretation and about situation on the phone market in the Czech Republic. The last part is focused on results and summary of the company comparison. All the important information is summarized in the conclusion.
Klíčová slova:
inter-company comparision; financial analysis; telecommunications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 3. 2013
Datum podání práce:
1. 9. 2013
Datum obhajoby:
10.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41950_xculp02.pdf [2,37 MB]
Oponentura:
35309_Marek.pdf [164,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
41950_stankova.pdf [159,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41950/podrobnosti