Aktuální protikorupční kroky vlády mající dopad na územně samosprávné celky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aktuální protikorupční kroky vlády mající dopad na územně samosprávné celky
Autor práce:
Vondrovic, Robert
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Toth, Petr
Osoba oponující práci:
Horník, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou protikorupčních kroků vlády ČR mající dopad na územní samosprávné celky. Zabývá se otázkou korupce a vysvětluje na základě protikorupčních ukazatelů závažnost této problematiky. Dále porovnává Strategii vlády boje proti korupci s navrhovanou úpravou zákonů o územních samosprávných celcích a dochází k závěru, že je tato úprava nedostatečná. Závěrečná komparace právních úprav sousedních států jen potvrzuje potřebu novelizace a doporučuje spolupráci ČR a Slovenska.
Klíčová slova:
Legislativní proces; Veřejná správa; Vláda; Korupce; Veřejná politika; Územní samospráva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2013
Datum podání práce:
8. 1. 2014
Datum obhajoby:
11.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46051_xvonr00.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
35081_Horník.pdf [1,36 MB]
Hodnocení vedoucího:
46051_toth.pdf [253,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46051/podrobnosti