Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management
Autor práce:
Hýža, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Derner, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce se zabývá nestabilitami na akciových trzích v USA. Existuje mnoho faktorů, které mohou zvýšit volatilitu ceny, nebo dokonce způsobit paniku. Během těchto bouřlivých časů mohou investoři hledat úkryt v investičních bezpečných přístavech, které jim umožňují chránit své portfolio proti značným finančním ztrátám. Důraz je kladen na identifikaci situací, kdy je vhodné používat bezpečná útočiště a jak správně časovat tyto transakce. Historický nadhled, studium šoků a analýza ekonomických cyklů jsou nedílnou součástí práce.
Klíčová slova:
cyklická rotace aktiv; vedoucí ekonomické indikátory; ekonomické cykly; bezpečné investiční přístavy; cenové bubliny; reálné šoky; finanční krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2012
Datum podání práce:
4. 1. 2013
Datum obhajoby:
06.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40801_xhyzd00.pdf [3,14 MB]
Veřejná příloha:
9347_xhyzd00.zip [120,04 MB]
Oponentura:
34695_xdert02.pdf [251,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
40801_musilek.pdf [216,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40801/podrobnosti