Refocusing on ŠKODA in Ukraine: Managing Entrepreneurial Sustainability on Core Strengths

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Refocusing on ŠKODA in Ukraine: Managing Entrepreneurial Sustainability on Core Strengths
Překlad názvu:
Zaměření na ŠKODU na Ukrajině: řízení podnikatelské udržitelnosti na klíčových silných stránkách
Autor práce:
Paleta, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kovář, František
Osoba oponující práci:
Kroupa, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Globální svět se silně změnil a rok 2013 znamenal pro automobilový průmysl velkou výzvu! Na začátku roku 2013 předpovídali automobilový odborníci stabilní růst v zemích LDC a CIS. Ale dnes v roce 2014 víme, že tomu bylo jinak. Jak jsou trhy turbulentní ukazují aktuální změny v americké hospodářské a finanční politice, která ovlivňuje strukturální ekonomické a tržní deformace v zemích LDC. Na druhé straně současná politická krize na Ukrajině ovlivňuje samotné trhy CIS, kde je ŠKODA uznávaným zahraničním automobilovým výrobcem. Podobné je to i se současnou Ruskou zahraniční politikou anexe, jež negativně ovlivňuje vývoj směnných kurzů, které pak přinášejí strategické ochladnutí růstu a profitability ŠKODA. Ve stejném okamžiku probíhají krize politických systémů na trzích, kde je ŠKODA dlouhodobě silná, například arabský svět. Navzdory těmto turbulentním tržním změnám představila ŠKODA v roce 2013 největší modelovou ofenzivu v historii značky, která je však zároveň spojena s historicky největšími investičními náklady. To vše v době, kdy je svět více propojen, požaduje větší flexibilitu, rychlejší zavedení produktů na trh a častější frekvenci radikálních inovací. Existují strategické souvislosti mezi automobilovým výrobcem, národní ekonomikou a zaměstnanci? Je udržitelnost klíčovým předpokladem pro růst automobilového výrobce? Pokud ano, je možné měřit udržitelný růst v automobilovém průmyslu? Jak řídit správně automobilový podnik aby byl dlouhodobě udržitelný, rostl a byl profitabilní navzdory turbulentním tržním prostředí?
Klíčová slova:
radikální inovace; management; Udržitelnost; scénáře a alerty; měření výkonnosti; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 4. 2012
Datum podání práce:
30. 6. 2013
Datum obhajoby:
29.05.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37480_xpalv07.pdf [4,70 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
37804_Kroupa.pdf [614,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
37480_kovar.pdf [58,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37480/podrobnosti