Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit krajů, konkretizace na příkladu Karlovarského kraje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit krajů, konkretizace na příkladu Karlovarského kraje
Autor práce:
Hejdová, Venuše
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Říhová, Gabriela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The presented thesis is focused on the analysis of possibility drawing financial resources of funds European Union to financing developing activities of region, specification on the example Karlovy Vary. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part contains three chapters, that are focused on a region, it's tasks and position in the Czech Republic, European Union and it's support for regions and an economy of region. In the practical part there are characteristic of Karlovy Vary region and it's situation in the selected sectors, the organization structure of the region and budget in the period of 2007-2013. This part contains evaluation of the region from Regional operating program NUTS II north-west and the most frequent mistakes in the drawing from this program and drawing from thematic operating programs. Next there is short comparison of drawing on operating programs of the Karlovy Vary region and the Moravskoslezsko region. In the comparison there was discovered, that these regions are similar not only in specialization on the industrial sector, but the regions drawn financial resources on the similar field like a development of towns, transport, sustainable using of resources and education. The main difference was specialization in the improvement of water management infrastructure in the Moravskoslezsko region compared to Karlovy Vary region, that is concentrated on the regeneration of landscape. At the end of the work there is a summarization of total drawing of region and recommendation for the next development.
Klíčová slova:
European Union; operational programs; development of region; European structural funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2013
Datum podání práce:
31. 3. 2014
Datum obhajoby:
13.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44335_xhejv08.pdf [4,68 MB]
Oponentura:
36121_rihg01.pdf [168,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
44335_pekova.pdf [349,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44335/podrobnosti