Kurzové rozdíly podle české legislativy, mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kurzové rozdíly podle české legislativy, mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP
Autor práce:
Spěváková, Ilona
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Roubíčková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Míková, Marie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to examine in detail the area of exchange differences in accordance to czech generally accepted accounting principles, in accordance with International Financial Reporting Standards IFRS/IAS and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles US GAAP. Initially, the thesis describes the general definition of foreign currency accounts. Then follows the accounting of exchange differences according to czech accepted accounting principles, including the choice of exchange rate specified for the translation of foreign currency statements. The other part of this thesis is focused on exchange differences in accordance with IFRS. Very close accounting approach is US GAAP, whose view of exchange differences describes another part. Finally, I deal with comparing all three accounting systems with emphasis on their differences in exchange differences.
Klíčová slova:
monetary items; translation of financial statement; functional currency; translation adjustments; remeasurement; exchange differences; non-monetary items

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2013
Datum podání práce:
5. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45394_xspei00.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
37338_mikova.pdf [39,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
45394_roubicko.pdf [34,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45394/podrobnosti