Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře

Autor práce: Jurovská, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Knotková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Oblast Jihočínského moře a příslušných průlivů nabývá čím dál většího celosvětového významu zejména díky rušným komunikačním cestám pro mezinárodní obchod, nerostnému bohatství a rybolovu. Tyto pozitivní aspekty sem přitahují na jednu stranu zájem mnoha aktérů a na druhou stranu i velké množství bezpečnostních hrozeb - mezinárodní organizovaný zločin, teritoriální spory a zhoršování životního prostředí. Cílem práce je analyzovat dosavadní námořně bezpečnostní aktivity ASEAN a zhodnotit jeho úlohu v námořní bezpečnosti Jihočínského moře za pomocí metod případové studie, deskripce, vědeckého popisu a analýzy primárních pramenů a dokumentů a odborných posudků. Hlavním zjištěním této práce je, že ASEAN zastává velmi klíčovou roli v námořní bezpečnosti Jihočínského moře a svou iniciativou může určovat budoucí průběh regionální bezpečnostní spolupráce.
Klíčová slova: regionální bezpečnostní spolupráce; pirátství; Jihočínské moře; životní prostředí; teritoriální spory; ASEAN; námořní bezpečnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře
Překlad názvu: The role of ASEAN in the maritime security in the South China Sea
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The region of South China Sea and surrounding straits gains more and more significance at the global level due to its importance for the maritime transport, mineral resources and fishery. Those positive aspects attract many concerns of various powers on one hand and at the same time many security threats on the other -- e.g. transnational organised crime, territorial disputes and environmental degradation. The objective of this thesis is to analyse actual activities of ASEAN and evaluate its role in the maritime security of South China Sea using the methods of case study, description and analysis of the primary sources, documents and expert opinions. The main finding of this study is the very key role of ASEAN in the maritime security of South China Sea which allows him to determine the future course of regional security cooperation.
Klíčová slova: maritime security; regional security cooperation; ASEAN; environmental degradation; territorial disputes; piracy; south china sea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 11.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44772_xjurm36.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha9778_xjurm36.pdf [917,82 kB]
Oponentura34376_knotkova.pdf [62,20 kB]
Hodnocení vedoucího44772_havlova.pdf [62,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44772/podrobnosti