Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře
Autor práce:
Jurovská, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Havlová, Radka
Osoba oponující práci:
Knotková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The region of South China Sea and surrounding straits gains more and more significance at the global level due to its importance for the maritime transport, mineral resources and fishery. Those positive aspects attract many concerns of various powers on one hand and at the same time many security threats on the other -- e.g. transnational organised crime, territorial disputes and environmental degradation. The objective of this thesis is to analyse actual activities of ASEAN and evaluate its role in the maritime security of South China Sea using the methods of case study, description and analysis of the primary sources, documents and expert opinions. The main finding of this study is the very key role of ASEAN in the maritime security of South China Sea which allows him to determine the future course of regional security cooperation.
Klíčová slova:
maritime security; regional security cooperation; ASEAN; environmental degradation; territorial disputes; piracy; south china sea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2013
Datum podání práce:
1. 6. 2014
Datum obhajoby:
11.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44772_xjurm36.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha:
9778_xjurm36.pdf [917,82 kB]
Oponentura:
34376_knotkova.pdf [62,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
44772_havlova.pdf [62,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44772/podrobnosti