Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR a jej odraz v súčasnej podobe Japonsko - Tchaj-wanských vzťahov

Autor práce: Tomečková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Osoba oponující práci: Knotková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR a jej odraz v súčasnej podobe Japonsko - Tchaj-wanských vzťahov
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca sa zaoberá vplyvom normalizácie vzťahov Japonska s ČĽR, faktormi a udalosťami, ktoré s ňou súviseli na podobu japonsko-tchajwanských vzťahov. Oblasť skúmania je zúžená na bezpečnostnú a ekonomickú dimenziu. V snahe podchytiť charakter zmeny v japonsko-tchajwanských vzťahoch práca analyzuje tieto dimenzie v troch časových úsekoch: v období pred normalizáciou, tesne po normalizácii a v súčasnosti t. j. na prelome tisícročí. Dôraz je kladený na proces normalizácie vzťahov Japonska a ČĽR a na analýzu vybraných aspektov, ktoré Japonsko viedli k zmene jeho zahraničnej politiky v otázke Číny. Práca si zároveň kladie za cieľ pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú súčasné japonsko-tchajwanské vzťahy.
Klíčová slova: bezpečnostné vzťahy; ekonomické vzťahy; Japonsko; Tchaj-wan; Taiwan; normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Normalizácia vzťahov Japonska s ČĽR a jej odraz v súčasnej podobe Japonsko - Tchaj-wanských vzťahov
Překlad názvu: Normalization of relations between Japan and the PRC and its implications for current Japan-Taiwan relations
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Presented bachelor thesis is dealing with the normalization of relations between Japan and the PRC, related factors and events and their implications for current pattern of Japan-Taiwan relations. The research topic is narrowed down to security and economic dimension of Japan-Taiwan relations. In order to catch the change in Japan-Taiwan relations, the thesis analyses mentioned dimensions in three different time periods: before normalization, right after normalization and in the present i. e. at the turn of millennium. The thesis concentrates especially on the process of normalization of relations between Japan and the PRC and on the analysis of chosen aspects that were influencing the foreign policy of Japan, so it eventually changed its attitude towards the PRC. The other goal of the thesis is to name factors that are influencing current Japan-Taiwan relations
Klíčová slova: normalization of relations between Japan and the PRC; economic relations; security relations; Japan; Taiwan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2013
Datum podání práce: 7. 5. 2014
Datum obhajoby: 10.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43519_xtoml26.pdf [797,62 kB]
Oponentura37553_knotkova.pdf [65,05 kB]
Hodnocení vedoucího43519_volenec.pdf [63,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43519/podrobnosti